نخستین جشنواره ملی برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه آینده پژوهیمحل برگزاری

 

 

  آدرس : اصفهان - دانشگاه اصفهان - بلوار ابن سینا - پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه  
   تلفن: 5-32616243-031  
  نمابر: 32616246-031   
   كدپستي: 49191-81589  
  صندوق پستي: 1537-81655   
info@bpshakhespajouh.ac.ir www.bpshakhespajouh.ac.ir

  

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های آرمین افق