تاریخ شروع ثبت نام در همایش 5 دی 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 5 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام 1 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مهر 1396
اعلام نتایج داوری 10 مهر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده

سامانه مدیریت همایش های آرمین افق