جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-36701031

031-37932610

031-37932608

info@bpshakhespajouh.ac.ir

اصفهان-دانشگاه اصفهان- میدان رازی-بلوار ابن سینا-پژوهشگاه شاخص پژوه

سامانه مدیریت همایش های آرمین افق